STAP VOOR STAP COACHING
WEELDE • Mijn specialisatie: kids met ontploffingsgevaar of popcornkids
Op een leuke manier ga ik spelenderwijs met kinderen op zoek naar hun ingrediënten die leiden tot ontploffingen. Wat gebeurt er van binnen? Wat helpt om het niet tot ontploffen te laten komen? Maar ik ga ook in gesprek met de ouders. Wat zien zij gebeuren? Hoe gaan zij hiermee om? Allemaal om de ingrediënten helder te krijgen om uiteindelijk om te kunnen gaan met de ‘popcorn’ en er zelf een smaakje aan toe te kunnen voegen.
Geeneinde, 16
2381 Weelde
breng me hierheen