HETTY BROEDERS COACHING
DEVENTER • Sinds 33 jaar werk ik met zeer uiteenlopende vragen en mensen. Eerst als docent lichamelijke opvoeding, dan als psychomotorisch therapeut in de GGZ, vervolgens met een praktijk voor psychomotorische therapie, cranio sacraal therapie en familie- en organisatieopstellingen en daarna als management- en teambegeleider in organisaties vanuit ons bureau janse&broeders;. Door de vier stappen die ik in mijn werkleven heb gemaakt, weet ik hoe het is om nieuwe uitdagingen aan te gaan en grenzen van je mogelijkheden te verleggen.

Als therapeut heb ik geleerd om mensen en hun gedrag ten diepste te zien en te begrijpen. Vele methoden heb ik me eigen gemaakt om aan te kunnen sluiten bij de verschillende vragen, fasen van ontwikkeling en persoonlijkheden. In het begeleiden van teams en management zie ik dat de geschiedenis en de aard van het werk doorwerkt op het functioneren van professionals. Het beinvloed sterk het gedrag. Mijn systemische manier van kijken en werken, helpt om snel zicht te krijgen op wat er speeit en je strategie daarop aan te passen.

Mijn rijke professionele- en levenservaringen bieden de bedding voor mijn transparante, veelzijdige en doelgerichte aanpak.
Ik ben snel en helder in mijn analyse, houd van diepgang en humor, heb een groot inlevingsvermogen en kan op een respectvolle manier confronterend zijn.
Bruijnssteeg 28
7411LT Deventer, Nederland
breng me hierheen