ENNEAGRAMA ACADEMIE
ANTWERPEN • De EnneagramAcademie is gespecialiseerd in het opleiden en coachen van mensen. Zowel op persoonlijk als op zakelijke vlak coachen, trainen en begeleiden wij individuen of groepen.
van de Wervestraat 4
2060 Antwerpen
breng me hierheen